Welcome to 江夏堂金刚山黄氏宗亲网's blog...         首页(27) 黃氏源蹤(16) 江夏堂檔案(5) 江夏堂金刚山(3) 宜昌黃氏宗系(3) 黃氏網上宗祠(0) 

«may 2024»
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

用户:
密码:
缓存:


公告

  欢迎大家访问『江夏堂金刚山黄氏宗亲网』。金刚山位于湖北省宜昌市夷陵区之三峡坝区。该黄氏一脉在明朝从江西南昌府迁入。

网址1:http://huang.ok5266.com

网址2:http://huang.ok5288.com

QQ群:243024556


我的分类(专题)

日志更新

最新评论

留言板

链接

爱德华网络世界

爱德华博客世界

搜索Blog信息
blog名称:江夏堂金刚山黄氏宗亲网
日志总数:27
评论数量:12
留言数量:2
访问次数:140894
建立时间:2012年6月7日
[黃氏源蹤]各地黄氏认祖诗
huang 发表于 2012-6-7 22:26:33

此诗相传为先祖黄二十八(传说他一共生了28个儿子,故称黄二十八)]所作。由于他子孙众多,且传承久远,所以此诗在传承过程中发生了少许改动。

广东梅州

骏马登程往异方,任从胜地立纲常。身居外境犹吾境,日久他乡即故乡。

旦夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂保佑,三七男儿总炽昌。

 

广东潮州

骏马登程往异方,任从胜地立纲常。身居外境犹吾境,久住他乡即旧乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏当荐祖宗香。根深叶茂同庥庆,三七男儿总炽昌。


备注:

清乾隆四十六年(公元一七八一年),潮、梅、惠三州府县共兴建黄氏宗祠

在潮州城北门薛厝巷,各州府县贤孝裔孙代表,为统一峭山祖诗,以免疑化

,议重修订此诗,作为各地宗亲验诗、对证、认亲之用,流传于粤东各地及

海外至今。


广东潮州

骏马登程往异方,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

旦夕莫忘亲命语,晨昏须点祖前香。但愿苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。


备注:原潮州认祖诗。


邵武和平禾坪

信马登程往异方,任寻胜地振纲常。我思外境犹吾境,尔在他乡即故乡。

早暮莫忘亲嘱咐,春秋须荐祖蒸尝。漫天富贵由天定,三七男儿当自强。


福建云霄

策马登程往外疆,任居随地立纲常。年深异境犹吾境,身健他乡是故乡。

旦夕勿忘亲命语,春秋须荐祖宗香。平生屋漏无欺罔,三七男儿应吉昌。


广东粤西

信马登程往异方,任寻胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂保佑,三七男儿总炽昌。

福建平和霄岭

骏马登程往异疆,任从胜地立纲常。年深异境犹吾境,身健他乡即故乡。

旦夕莫忘亲命语,春秋时荐徂豆香。愿言苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。

 

福建泉州紫云派

骏马同堂出异方,任从随处立纲常。年深外境犹吾境,身在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏当荐祖宗香。但愿苍天垂庇佑,俾我儿孙尽炽昌。


 
广东揭西河婆马头派

迅马登程往异乡,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

旦夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。

 

广东信宜

骏马堂堂往异方,儿孙随地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

晓夜莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。但望苍天神保佑,三七男儿总炽昌。

 

闽清虎邱六叶派 

骏马堂堂出外方,任从何处立纲常。迁居外境犹吾境,发自他乡即故乡。

早晚时常宗祖念,三餐茶饭便未尝。惟愿皇天相庇佑,三七男儿永炽昌。

 

浙江鄞县

迅马登程不定方,任从胜地立纲常。心存尔意成何意,身在他乡是故乡。

朝夕莫忘亲嘱咐,晨昏须拜祖先堂。生枝发叶皆兴茂,三七男儿当自强。

 

江西南昌派

迅马登程往异方,各寻胜地立纲常。我思外境犹吾境,尔在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖茶汤。根深叶茂同庥庆,廿一男儿总炽昌。
 


廣東岡州派

策馬登程出異疆,任從隨處立綱常。年深外境猶吾境,日久他鄉是故鄉。

朝夕莫忘親命語,晨昏須炷祖宗香。願言蒼昊垂庇佑,三七男兒永熾昌。

 

广东南雄沙水珠巷派

骏马登程出异方,任从随地立纲常。年深外境由吾境,日久他乡似故乡。

晓夜莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂庥庇,三七男儿永炽昌。

 

漳州漳浦湖西长桥派

骏马登程出外乡,任从胜地立纲常。我思异境犹吾境,你在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖茶香。根深叶茂同庥庆,二八男儿总炽昌。


备注:饶平本1987年版


广东冈州杜阮派

骏马登程出异疆,任从随处立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

早晚莫忘亲命语,晨昏须烛祖炉香。惟愿苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。

 

福建宁化石壁派

骏马匆匆出异乡,任从随地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。苍天永庇诚吾愿,三七男儿总炽昌。

 

广东茂名派

骏马匆匆出异乡,任儿随地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏只要炷案香。谓尔苍天神庇佑,七个男儿总炽昌。

 

台湾宜兰

骏马匆匆出异方,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。苍天永庇诚吾愿,三七男儿总炽昌。
 


海南琼崖龙楼派

骏马冲冲出四方,任从随时立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕不忘亲命语,晨昏须念祖宗香。惟愿苍天天庇荫,三七男儿总炽昌。

 

广东揭西员埔派

策马登程往异方,任从胜地立纲常。身居外境犹吾境,日久他乡即故乡。

旦夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖前香。平生屋漏原无愧,三七男儿总炽昌。
 


新加坡

骏马登程往异方,任从随地立纲常。年深异境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏宜荐祖宗香。但愿苍天多庇佑,俾我儿郎尽吉昌。

 

泰国黄氏宗亲总会

骏马登程往异乡,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。苍天永庇成我愿,三七男儿总炽昌。

 

福建平和江夏黄氏

骏马同堂出异疆,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,身在他乡即故乡。

早晚莫忘亲命语,春秋当荐祖宗香。愿祈苍天垂庇佑,三七男儿总吉昌。
 


广东台山

策马登程出异乡, 任从何处立纲常。年深外境尤吾境,日久他乡即故乡。

夙夜莫忘亲命语, 晨昏须荐祖炉香。原言苍冥垂庇荫,三七男儿总炽昌。
 


广东揭西下崆

信马行行出异乡,任从随处立纲常。年深外境皆我境,日久他乡即故乡。

早晚莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。仰望苍天垂庇佑,三七男儿共炽昌。

 

广东揭阳登冈乡

駿馬登程往異鄉,任從勝地立剛常。身居別景尤吾境,爾在他鄉即故鄉。

朝夕莫忘親命語,晨昏斗祝祖前香。但願神天相庇佑,三七男兒永熾昌。

 

福建平和官*溪

骏马登程往异疆,任寻胜地立纲常。年深外境犹吾境,身在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,春秋须荐祖蒸尝。愿祈苍天垂庇佑,三七男儿总吉昌。


备注:*'官'字左边有'王'字。

 

福建邵武

信马登程往异方,任寻胜地振纲常。足离此境非吾境,尔在他乡即故乡。

早暮莫忘亲嘱咐,春秋须荐祖蒸尝。漫云富贵由天定,三七男儿当自强。

备注:原邵武认祖诗。


邵武文史资料

骏马登程往异方,任寻胜地振纲常。我思异境犹吾境,尔在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲嘱咐,春秋须荐祖蒸尝。漫云富贵由天定,三七男儿当自强。

 


西社“黄氏峭祖词”

骏马登程往异乡,任从胜地立纲常。身居外境犹吾境,你在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。但愿苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。

 


香港黄族宗亲总会

策馬登程出异疆,任從隨處立綱常。年深外境猶吾境,日久他鄉是故鄉。

朝夕莫忘親命語,晨昏宜荐祖宗香。願言蒼天垂庇佑,三七男兒永熾昌。


 

暹罗黄氏宗祠炽昌堂增修族谱

骏马登程往异方,各寻胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。但愿苍天长默佑,三七男儿永炽昌。

 


广东《汕头浦隐公世系族谱》

迅马登程往异乡,任从到处立纲常。身居外境即我境,日狼他乡即旧乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。但愿苍天相庇佑,三七男儿总炽昌。

备注:1996年编修


广东潮阳

骏马登程往异乡,任从胜地立纲常。身居外境犹原境,日住他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖前香。但愿苍天相庇佑,三七男儿总炽昌。

 

福建邵武

信马登程往异方,任寻胜地振纲常。我思外境犹吾境,尔在他乡即故乡。

早暮莫忘亲嘱咐,春秋须荐祖蒸尝。漫云富贵由天定,三七男儿当自强。


备注:在清光绪版本改后的认祖诗。


江西上铙井公派

信马登程往异方,任从胜地整纲常。足离此境犹吾境,身在他乡即故乡。

早晚莫忘亲嘱咐,春秋须荐祖蒸尝。漫云富贵由天定,三七男儿当自强。

 


云南昆明

骏马登程往异乡,任从胜地立纲常。身居外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏当荐祖前香。但愿上苍垂庇庆,三七男儿总炽昌。

 

台胞来闽寻祖诗

骏马奔程出异方,各寻胜地立纲常。身居外境犹吾境,你在他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。根深叶茂同庥庆,三七男儿总炽昌。

 

 

《中华百姓通书、黄姓》

信马登程往异方,任寻胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂保佑,三七男儿总炽昌。


重庆市

信马登程走四方,任从胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

早晚莫忘亲命语,晨昏须荐祖蒸尝。漫天富贵由天定,三七男儿当自强。


备注:黄峒荣1995年清明节在邵武祭祖念诗。


宋焕章阁太学士峭公遗诗

骏马登程往外邦,任从随处立纲常。业成外境犹吾境,名重他乡胜故乡。

早晚莫忘亲命语,晨昏须进祖先香。殷勤耕读宜安份,三七男儿总炽昌。

 


香港中山同乡会

骏马滔滔出外江,男人到处立纲常。年深外境犹我境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏定省祖宗香。但愿皇天恩庇佑,三七儿总炽炽昌。

 


福建平和县

骏马登程往异方,任从随处立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏宜荐祖宗香。但愿苍天多保佑,三七男儿总炽昌。


 

漳浦湖西长桥黄氏家传

駿馬登程出外鄉,任從勝地立剛常。我思异景犹吾境,身在他鄉即故鄉。

朝夕莫忘親命語,晨昏当荐祖茶香。根深叶茂同庥庆,二八男儿总熾昌。


备注:平和本1993年


广东高州

骏马登程往异方,任寻胜地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂保佑,三七男儿总炽昌。

广东罗定潭祝

骏马堂堂往异乡,任从随处立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏须荐祖宗香。惟愿苍天垂庇佑,三七男儿总炽昌。

 

台湾高雄

骏马登程往异方,任从随地立纲常。年深外境犹吾境,日久他乡即故乡。

朝夕莫忘亲命语,晨昏宜荐祖宗香。但愿苍天多庇佑,俾我儿郎尽炽昌。


阅读全文(1342) | 回复(0) | 引用(6)

发表评论:
昵称:
密码:
主页:
标题:

爱德华网络世界 | 博客首页 | 联系我们 | 博客注册 | 博客登陆
Powered by www.ok5266.com © Copyright 2004-2024. All rights reserved.
Processed in 0.031 second(s), page refreshed 235888 times.